SIMPOSIUM

VI SIMPOSI INTERNACIONAL EDiSo 2023

DATA

28 - Junio / 30 - Junio

LLOC

Valladolid, España, Palacio de Congresos Conde Ansúrez de la Universidad de Valladolid, (calle Real de Burgos, s/n)

COMPARTIR

VI SIMPOSI INTERNACIONAL EDiSo 2023

Epistemologia i producció del coneixement en els estudis sobre discurs i societat: Interdisciplinarietat, re(apropriacions) i criticalitat /  Espistemology and knowledge production in research on discourse and society: Interdisciplinarity, (re)appropriations and criticality 

Com a pràctica situada sociopolíticament i discursiva, la producció del coneixement va sempre lligada a formes canviants de validació i legitimació. Així, podem veure com l’atenció que reben en l’actualitat molts moviments socials anti-establishment fa que les seves idees transformadores, pràctiques comunicatives i formes d’organització social esdevinguin, d’una banda, un model d’acció reconeixible per a altres col·lectius que experimenten formes similars de desigualtat i, de l’altra, objecte d’atenció susceptible de ser institucionalment categoritzat, documentat i governat. En aquestes condicions, les línies de recerca amb orientació social i informades per tradicions epistemològiques preocupades per l’estudi de processos, pràctiques semiòtiques i experiències situades atrau, cada cop més, l’atenció de les institucions de l’Estat i més enllà, incloent-hi organitzacions finançadores de la recerca, que ara obren convocatòries per a projectes que capturin més de prop les lògiques que emergeixen de l’anomenada “societat civil”. Això té un impacte directe en les tradicions crítiques, interpretatives i/o etnogràfiques, les quals es perceben ara com a formes rellevants de coneixement malgrat que tradicionalment hagin estat marginades en favor de paradigmes positivistes hegemònics. Com a resultat, grups investigadors d’un ampli ventall d’adscripcions disciplinàries són convidats a col·laborar en el marc de programes interdisciplinaris. Si bé aquestes invitacions contribueixen a crear espais per construir formes col·laboratives de fer recerca que anteriorment havien estat rebutjades en favor de la compartimentalització del coneixement, també podrien estar incentivant la reproducció d’antigues jerarquies disciplinàries mitjançant la (re)definició, (re)apropiació i tecnificació de la producció del coneixement. Això es reflecteix, per exemple, en la proliferació de marcs metodològics que, tot i que a primera vista semblin promoure/celebrar la interdisciplinarietat, són sovint llegits com a re-articulacions positivistes de perspectives interpretivistes establertes. Alhora, les perspectives crítiques de recerca es veuen cada cop més atacades per ser considerades “molt polititzades” o per la seva suposada “falta d’aplicabilitat”. Això inclou l’emergent línia de recerca decolonial, que molt sovint és produïda per col·legues marginalitzades i precaritzades, el treball acadèmic de les quals no s’orienta cap a concepcions majoritàries del que compta com a investigació “vàlida”. En aquest VI Simposi Internacional ens proposem de centrar la discussió al voltant del posicionament de la recerca sobre discurs i societat en un marc de múltiples crisis entrellaçades i de nacionalismes exacerbats. També voldríem explorar formes alternatives i transdisciplinàries de producció del coneixement que no contribueixin a la desepistemologització i la despolitització de la recerca sobre llengua, discurs i comunicació. Són benvingudes totes aquelles contribucions orientades a reflexionar sobre aquestes qüestions a través de les següents preguntes: 

1. Quines són les condicions institucionals, socioeconòmiques, polítiques i de finançament que afecten la nostra producció del coneixement en els contextos locals en els quals desenvolupem la nostra recerca?

2. Quines idees i discursos sobre epistemologia (o formes de saber) són habilitats per aquestes condicions? Amb quines conseqüències per a nosaltres i els participants de la nostra recerca?

3. Quines oportunitats i riscos apareixen quan intentem habitar aquests espais? Amb quines possibilitats per a formes d’acció transformadora?

4. Quins tipus de converses interdisciplinàries necessitem per construir propostes de recerca que siguin finançables, però que alhora no ens obliguin a  encaixar la nostra recerca en motlles i categories preestablertes?

-------------------

Accés a web adhoc del simposi:

https://simposioediso2023.wordpress.com/2022/11/13/cat/

Entitats Patrocinadores / Col·laboradores

Universidad de Valladolid

Ayuntamiento de Valladolid

El GIR del Departamento de Sociología y Trabajo Social

Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología de Castilla y León

Instituto Simancas

 

Inscripció i pagament: