Associació

L’Associació d’Estudis del Discurs i Societat, EDiSo, té com a fi fomentar l’intercanvi científic i la col·laboració interdisciplinària entre aquells investigadors i investigadores, i entre grups d’investigació nacionals i internacionals, que estudien el discurs des de perspectives, enfocaments, metodologies i objectius diversos.

EDiSo té una política lingüística poliglòssica. Així doncs, aquesta pàgina web es multilingüe, però no totes les seccions són disponibles sempre en totes les llengües. Els documents sobre l’associació són en tres llengües, així com també els descriptors de cada una de les seccions. Les notícies es publicaran en una de les tres llengües de l’associació i anirem variant la llengua de les notícies a fi que totes hi tinguin presència. Les activitats que es porten a terme en la secció de E-Conversa són també diverses, seguint la política poliglòssica de l’associació. També apareixen en diverses llengües les entrades de En voz alta segons les preferències dels autors o autores. Finalment, l’apartat de Grups i projectes és també en les tres llengües, segons desitgin el i les participants.

Us convidem a tots i totes a participar en l’Associació en la llengua o llengües que desitgeu.

Reglament intern

Estructura

Afiliació