home

EDiSo és l’associació d'estudis sobre Discurs i Societat que té com a finalitat fomentar l'intercanvi científic i la col·laboració interdisciplinària

Coneix-nos

Notícia destacada

Notícies recents

Últims articles Blogs EDiSo

Coneix als membres de l’associació

Miguel Pérez Milans
University College London (United Kingdom)