SIMPÓSIO

IV Simposium Internacional EDiSo: Vozes, silêncios e silenciamentos nos estudos do discurso

DATA

12:30:00

LUGAR

Santiago de Compostela

PREÇO

0.1€

COMPARTILHAR

IV Simposium Internacional EDiSo: Vozes, silêncios e silenciamentos nos estudos do discurso

IV Simposium Internacional EDiSo:

Vozes, silêncios e silenciamentos nos estudos do discurso/Veus, silencis i silenciaments en els estudis del discurs/Voices, silences and silencing in discourse studies/Voces, silencios y silenciamientos en los estudios del discurso

Analysing discourse is an entreprise that should take into account whose voices are heard and whose are unheard and what is sayable and visible, as well as unsayable and invisible under specific orders of discourse. Silencing is a consequence of the stratification of speakers, discourses and (named) languages according to evolving legitimate models of speakerhood, citizenship, and mobility. La reflexió sobre la connexió entre veus i silenci/silenciament il·luminarà les relacions socials de poder en determinats contextos i les condicions de generació del coneixement als quals, com a analistes del discurs, estem subjectes. O IV Simpósio Internacional EDiSo visa trazer para o primeiro plano o não dito, o não visto e o não escutado, como forma de entender a conformidade, o conflito, a resistência e mesmo a subversão face às ordens discursivas, sociolinguísticas e económicas dominantes na modernidade tardia.

Se abre el plazo para la propuesta de comunicaciones libres y contribuciones a las sesiones temáticas abiertas a propuestas individuales sobre los siguientes temas:

  • Silêncios e silenciamentos do multilinguismo em contextos de mobilidade e diversidade.
  • Veus, silencis i silenciaments en polítiques lingüístiques.
  • Vozes, silêncios e silenciamentos nos diversos espaços institucionais.
  • Silencis en les nostres dades discursives, etnogràfiques o interactives.
  • Silêncio e silenciamento como medida de acção, resistência ou controlo do discurso que implica (auto)censura, diálogo e apagamento ideológico.
  • Veus i silencis en la producció de coneixement.

 

En la línia dels simposis anteriors, seran acceptades contribucions que abordin d’altres temes d’interès per als estudis actuals del Discurs i Societat.

Programa