Paisatge Lingüístic de la Migració - Instruccions de pagament

Publicado en Noticias de EDiSo

INSTRUCCIONS DE PAGAMENT

Si ha demanat una beca EDiSo, no realitzi el pagament fins rebre resposta.

Targeta de crèdit (PayPal):

Tasas de inscripción

Per a les altres opcions:

IBAN: ES1721005037970200073306
BIC: CAIXESBBXXX (alternativa: CAIXESBB)
Banc: CAIXABANK, S.A.
Adreça: Tharsis s/n, 41008 Sevilla
Referència: Cognom, Nom

Si us plau, enviï una còpia del justificant de pagament a: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Porti el comprovant original de pagament al congrés.

L'organització es reserva el dret de retornar les taxes de la matrícula si, després d'haver estat ingressades per la persona interessada, aquesta sol·licités la seva devolució per no poder assistir per circumstàncies sobrevingudes. En tot cas, s'exigirà justificació documental de la renúncia i es reintegraran els següents percentatges segons el moment en el qual es demani la devolució:
* Fins a 2 mesos anteriors al començament del congrés: el 90% de l'import pagat
* De 2 mesos fins a 2 setmanes anteriors al començament del congrés: el 50%
* A partir de les 2 setmanes anteriors al començament del congrés: 0%

El reintegrament es gestionarà dins dels 15 dies laborals posteriors a la fi de l'esdeveniment i s'ingressarà a nom de l'impositor i en el compte original.

Paisagem Linguística da Migração - Instruções de pagamento

Publicado en Noticias de EDiSo

INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO

Se estiver a candidatar-se para uma bolsa EDiSo, não faça o pagamento até ter recebido uma resposta.

Cartão de crédito (PayPal):

Tasas de inscripción

Para outras opções:

IBAN: ES1721005037970200073306
BIC: CAIXESBBXXX (alternativa: CAIXESBB)
Banco: CAIXABANK, S.A.
Endereço: Calle Tharsis s/n, 41008 Sevilla
Referência: Apelidos, Nome

Por favor, envie uma cópia do comprovativo de pagamento para: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Deve levar consigo o documento original comprovativo de pagamento.

A organização reserva-se o direito de devolver o montante da inscrição se este foi pago pela pessoa em causa e se o/a participante pede o seu retorno pela impossibilidade de comparecer devido a circunstâncias de força maior. Em qualquer caso será exigida uma justificação documental da renúncia e as seguintes percentagens serão reembolsadas segundo o momento em que o retorno é solicitado:
* Até 2 meses antes do início do congresso: 90% do valor pago
* De 2 meses a 2 semanas antes do início do congresso: 50%
* A partir de duas semanas antes do início do congresso: 0%

Este reembolso será efetuado no prazo de 15 dias úteis após o fim do congresso e será efetuado para o/a depositante e a conta bancária que constam do documento original de pagamento.