Presentació

Publicado en Presentación

Presentació

La iniciativa d'aquesta associació va sorgir del professor Teun A. van Dijk i, a partir d’aquí, es va crear un petit grup de treball que va iniciar el procés. El resultat és que, hores d’ara, l'Associació d'Estudis sobre Discurs i Societat, EDiSoja està registrada.

L'associació té com a finalitat fomentar l'intercanvi científic i la col·laboració interdisciplinària entre  investigadors i investigadores, i entre grups de recerca nacionals i internacionals que estudien el discurs, des de diferents perspectives i amb diferents enfocaments, metodologies i objectius.