III Simposium Internacional EDiSo - Propuestas hasta el 20/02/2017

Publicado en III Simposium 2017

ediso bcn 2017

Desigualdad y nuevos discursos sociales / Desigualtat i nous discursos socials / Desigualdade e novos discursos sociais / Inequality and new social discourses

28-30 junio / juny / junho / june 2017 I Barcelona

Ampliació del termini de la 2a convocatòria
Nova data per enviar comunicacions a panells temàtics, comunicacions lliures i altres contribucions: fins al 20 de febrer de 2017 - http://tinyurl.com/edisoBCN2017
Veure informació sobre adreça del Simposi i allotjament en pdf adjunt

Ampliación del plazo de la 2ª convocatoria
Nueva fecha para proponer comunicaciones a paneles temáticos, comunicaciones libres y otras contribuciones: hasta el 20 de Febrero de 2017 - http://tinyurl.com/edisoBCN2017
Ver información sobre dirección del Simposio y alojamiento en pdf adjunto

Ampliação de prazo da 2ª convocatória
Novo prazo para propor comunicações em painéis temáticos, comunicações livres e outras contribuições: até 20 de Fevereiro de 2017 - http://tinyurl.com/edisoBCN2017
Ver informações sobre endereço do Simpósio e alojamento no documento pdf anexo

Enlargement of terms of the 2nd call
New date for proposals for presentations in thematic panels, individuals papers and other proposals: up to 20 February 2017 - http://tinyurl.com/edisoBCN2017
See information on the Simposium address and accomodation in the attached pdf document