III Simposium 2017 - Ampliación del plazo

Publicado en III Simposium 2017

III Simp BCN2017

Desigualdad y nuevos discursos sociales / Desigualtat i nous discursos socials / Desigualdade e novos discursos sociais / Inequality and new social discourses

28-30 junio / juny / junho / june 2017
Barcelona

http://edisoportal.org/events

Ampliació de termini de la 1a convocatòria

Nova data per proposar panells temàtics, tallers d'anàlisi de dades i debats en construcció: fins al 6 de novembre  de 2016.


Ampliación del plazo de la 1ª convocatoria

Nueva fecha para proponer paneles temáticos, talleres de análisis de datos y debates en construcción: hasta el 6 de noviembre de 2016.


Ampliação de prazo da 1ª convocatória

Novo prazo para propor contribuições em painéis temáticos, oficinas de análise de dados e debates em construção: até 6 de novembro de 2016.


Enlargement of terms of the 1st call

New date for proposals for thematic panels, data sessions and emerging debates: up to 6 november 2016