Simposium EDiSo 2014 - Els Estudis del Discurs. Entrevista/debat amb Teun A. van Dijk

Publicado en Simposium 2014 - Català

Simposium584Entrevistadora: Olga Cruz Moya (Universidad Pablo de Olavide, Sevilla)
Coordinació: Antonio M. Bañón Hernández, Clara Keating i Marta Tordesillas Colado

En aquesta entrevista es plantejaran diferents qüestions per a debatre que, en l’actualitat, fan dels Estudis del Discurs un camp interdisciplinari de gran utilitat per als investigadors vinculats a les Ciències del llenguatge i a les Ciències humanes i socials. En els últims 30 anys, Teun A. van Dijk ha estat un observador privilegiat del desenvolupament de diversos enfocaments teòrics i metodològics sobre el discurs i el seu context, alhora que un protagonista clau de la seva constitució a partir de la unió de tres dimensions fonamentals: societat, cognició i discurs.

En aquesta entrevista/debat, reflexionarem de manera conjunta sobre algunes qüestions de fons tan interessants com les següents:

  1. Quina rellevància i quina funció tenen els Estudis del Discurs en la Societat i en el marc de les Ciències del llenguatge i de les Ciències humanes i socials?
  2. Com analitzar els subjectes que produeixen discursos i els discursos que produeixen subjectes ? Com identificar les seves posicions davant de problemes socialment rellevants?
  3. Com s’enuncien (o configuren) les bases ètiques dels objectius “crítics” en les diverses aproximacions al discurs?
  4. En quina mesura els discursos estan inscrits en el coneixement i/o formen part de la cognició?
  5. Quina posició té i quina deu/pot tenir l’analista davant de problemes socialment rellevants?
  6. Quins punts dèbils podem identificar en els Estudis del Discurs i què podem millorar o canviar?
  7. Cap a on s’orientaran els Estudis del Discurs en els pròxims anys?
  8. Què aporten els Estudis del Discurs a la crisi?