Simposium EDiSo 2014 - Tallers sobre pràctica de la recerca

Publicado en Simposium 2014 - Català

Simposium584Taller 1: Metodologia de recerca en discurs i societat
Coordinació: Gloria Álvarez Benito i Carmen Gregori-Signes

Simposium584Taller 2: Perspectives i eines en l’anàlisi de les dades
Coordinació: Olga Cruz Moya i Luci Nussbaum

Ambdós tallers s’adrecen a investigadores i investigadors (novells o amb experiència) que s’interessin per presentar el seu treball i rebre retroalimentació sobre investigacions en curs. Es pretén generar debat i resoldre dubtes respecte de quins procediments són adequats para respondre a les preguntes de recerca, i respecte de quins enfocaments i tècniques es podrien emprar per recollir, processar, categoritzar i analitzar les dades.

Qui desitgi participar haurà d’enviar, a mode de proposta, un resum de màxim 500 paraules en què s’incloguin a) una breu síntesi de la recerca en curs i b) l’enunciat d’aquells aspectes metodològics o relacionats amb l’anàlisi de dades es vulguin debatre. L’organització dels tallers podrà sol·licitar més endavant els materials necessaris per al desenvolupament de les sessions.

Attachments:
Download this file (EDiSo_2014_ENVIAMENT_DE_RESUMS_CAT.pdf)ENVIAMENT DE RESUMS[ ]143 kB