IV Simposium 2019 - Ampliado plazo de inscripción

Publicado en IV Simposium 2019

IVSimpEDISO

Vozes, silêncios e silenciamentos nos estudos do discurso
Veus, silencis i silenciaments en els estudis del discurs
Voices, silences and silencing in discourse studies
Voces, silencios y silenciamientos en los estudios del discurso

 

Ampliació termini per inscripció anticipada: fins al 31 de març
Ampliación del plazo para inscripción anticipada: hasta el 31 de marzo
Ampliação de prazo para iscrição antecipada: até 30 de marzo
Extension of early iscription: 31st March

Formulario de inscripción: https://goo.gl/C1HwYK

Instrucciones de pago: http://edisoportal.org/iv-simposium-2019/1360-iv-simposio-internacional-ediso-instrucciones-de-pago

Ediso inscripción

Mais informação/ Más información / Més informació / Further information
https://edisoportal.org/iv-simposium-2019/1362-iv-simposium-internacional-ediso-ii-circular

IV Simposium Internacional EDiSo - II Circular

Publicado en IV Simposium 2019

IVSimpEDISO

Vozes, silêncios e silenciamentos nos estudos do discurso
Veus, silencis i silenciaments en els estudis del discurs
Voices, silences and silencing in discourse studies
Voces, silencios y silenciamientos en los estudios del discurso

Segunda convocatoria - Versión poliglósica

Analysing discourse is an entreprise that should take into account whose voices are heard and whose are unheard and what is sayable and visible, as well as unsayable and invisible under specific orders of discourse. Silencing is a consequence of the stratification of speakers, discourses and (named) languages according to evolving legitimate models of speakerhood, citizenship, and mobility. La reflexió sobre la connexió entre veus i silenci/silenciament il·luminarà les relacions socials de poder en determinats contextos i les condicions de generació del coneixement als quals, com a analistes del discurs, estem subjectes. O IV Simpósio Internacional EDiSo visa trazer para o primeiro plano o não dito, o não visto e o não escutado, como forma de entender a conformidade, o conflito, a resistência e mesmo a subversão face às ordens discursivas, sociolinguísticas e económicas dominantes na modernidade tardia.

Se abre el plazo para la propuesta de comunicaciones libres y contribuciones a las sesiones temáticas abiertas a propuestas individuales sobre los siguientes temas:

  • Silêncios e silenciamentos do multilinguismo em contextos de mobilidade e diversidade.
  • Veus, silencis i silenciaments en polítiques lingüístiques.
  • Vozes, silêncios e silenciamentos nos diversos espaços institucionais.
  • Silencis en les nostres dades discursives, etnogràfiques o interactives.
  • Silêncio e silenciamento como medida de acção, resistência ou controlo do discurso que implica (auto)censura, diálogo e apagamento ideológico.
  • Veus i silencis en la producció de coneixement.

En la línia dels simposis anteriors, seran acceptades contribucions que abordin d’altres temes d’interès per als estudis actuals del Discurs i Societat.

IV Simposium Internacional EDiSo - I Circular

Publicado en IV Simposium 2019

IVSimpEDISO

Vozes, silêncios e silenciamentos nos estudos do discurso
Veus, silencis i silenciaments en els estudis del discurs
Voices, silences and silencing in discourse studies
Voces, silencios y silenciamientos en los estudios del discurso

Primera convocatoria / Primera convocatòria / Primeira Convocatória / First call for participation