SIMPOSIO

III SIMPOSIO INTERNACIONAL EDiSo 2017

FECHA

10:00:00

LUGAR

Universitat Pompeu Fabra, Barcelona

PRECIO

0.1€

COMPARTIR

III SIMPOSIO INTERNACIONAL EDiSo 2017

 

III Simposi Internacional EDiSo

Barcelona, 28-30 Juny 2017

Desigualtat i nouns discursos socials/Desigualdad y nuevos discursos sociales/ Desigualdade e novos discursos sociais / Inequality and new social discourses

Debate sobre el documental “La clase valiente”
 
 
 
 
 
 

Com a resultat de l’increment de la desigualtat a l’última dècada, motivat per les crisis i les polítiques econòmiques, la desigualtat és avui un tema ben viu en el debat públic en l’àmbit regional, nacional i internacional.

En aquest context de ràpids canvis socials, els estudis del discurs emergeixen com una proposta d’enfocament multidisciplinari que contribueix a prendre consciència, comprendre, explicar i, eventualment, combatre velles i noves dinàmiques de desigualtat. Segons la perspectiva que s’adopti i les tradicions amb què es dialogui (sociologia, antropologia, ciències polítiques, dret, lingüística i/o mitjans de comunicació, entre altres), el camp dels estudis del discurs és capaç d’oferir una multiplicitat de mirades analítiques a aquestes dinàmiques socials complexes.

Atès l’enfocament que tenen, els estudis del discurs permeten examinar algunes qüestions crucials en aquests processos, a partir dels mecanismes semiòtics de representació, legitimació, resistència i circulació de marques de desigualtat en múltiples contextos, pràctiques socials i identitats, en la llengua o les llengües, en la seva gestió, distribució i jerarquització, manteniment, transformació i revitalització.

Aquest és, doncs, el tema escollit per al Simposium EDiSo 2017, que esperem que funcioni com a eix vertebrador (però no exhaustiu) al voltant del qual s’articulin les diferents formes de participació en el simposi. Entre els subtemes que es van proposar en el Seminari- assemblea de València hi ha els següents:

• Discurs digital i desigualtat: enfocaments i mètodes per a l’anàlisi de l’accés, la participació i la interacció en entorns digitals.
• La construcció discursiva dels nous/vells models de gènere i/o paternitat.
• Pràctiques d’empreses, multilingüisme i desigualtat.

• La socialització lingüística i els nous parlants.
• Llengua i neoliberalisme.
• La construcció discursiva de les poblacions diaspòriques, nòmades i migrants.
• Els discursos i l’exclusió social: la pobresa, el racisme, la islamofòbia, els neofeixismes i els discursos de sortida de la UE (
Brexit, entre altres).
• Desigualtat, discurs i argumentació/interacció.
• Discurs i conflicte: el racisme, el sexisme, la violència de gènere i la seva presència en els mitjans i en les xarxes socials.
• Discurs, internacionalització i organitzacions (per exemple, l’ONU o la universitat

 

multilingüe).
• Ideologies lingüístiques, normativitats i repertoris multilingües i multimodals (orals, altres modes semiòtics i escrits)
• Discurs, canvi, forces i fragilitats socials (els discursos anti-austeritat; discurs i hegemonia, nous discursos polítics).
• Activismes lingüístics.

Es mantenen, a més, altres línies i grups de treball d’EDiSo:

 • -  Discurs i moviments socials.

 • -  Discurs i salut.

 • -  Discurs i immigració (en àmbits institucionals, com l’escola).

  Calendari de convocatòries i comitès

  Les dates de les convocatòries seran les següents:

 • -  Primera convocatòria: per proposar panels temàtics, tallers d’anàlisi de dades i

  debats en construcció: del 15 de setembre al 15 d’octubre de 2016.

 • -  Segona convocatòria: per proposar contribucions als panels temàtics, tallers d’anàlisi de dades i debats en construcció que hagin estat acceptats. També es poden presentar comunicacions lliures i pòsters: de l’1 de novembre al 15 de gener de

  2017.

  Comitè organitzador: Josep M. Castellà Lidon (coordinador, Universitat Pompeu Fabra), Manuel Alcántara Plá (Universidad Autónoma de Madrid), Encarna Atienza Cerezo (Universitat Pompeu Fabra), Josep M. Cots Caimons (Universitat de Lleida), Olga Cruz Moya (Universidad Pablo de Olavide, Sevilla), Júlia Llompart Esbert (Universitat Autònoma de Barcelona), Adil Moustaoui (Universidad Complutense de Madrid), Luci Nussbaum Capdevila (Universitat Autònoma de Barcelona), Ana Pano Alamán (Università di Bologna), Gabriela Prego Vázquez (Universidade de Santiago de Compostela), Montserrat Ribas Bisbal (Universitat Pompeu Fabra), Maria Sabaté Dalmau (Universitat de Lleida), Francesco Screti (Université de Fribourg).

  :

Comitè científic

Juli Palou Sangrà (coordinador, Universitat de Barcelona), Manuel

Alcántara Plá (Universidad Autónoma de Madrid), Helena Calsamiglia Blancafort (Universitat Pompeu Fabra), Daniel Cassany Comas (Universitat Pompeu Fabra), Eva Codó Olsina (Universitat Autònoma de Barcelona), Josep M. Cots Caimons (Universitat de Lleida), Olga Cruz Moya (Universidad Pablo de Olavide, Sevilla), Melinda Dooly (Universitat Autònoma de Barcelona), Carolina Figueras Solanilla (Universitat de Barcelona), Clara Keating (Universidade de Coimbra), Júlia Llompart Esbert (Universitat Autònoma de Barcelona), Luisa Martín Rojo (Universidad Autónoma de Madrid), Elisabeth Miche (Universitat Pompeu Fabra), Adil Moustaoui (Universidad Complutense de Madrid), Melissa G. Moyer (Universitat Autònoma de Barcelona), Luci Nussbaum Capdevila (Universitat Autònoma de Barcelona), Ana Pano Alamán (Università di Bologna), Lluís Payrató (Universitat de Barcelona), Miguel Pérez Milans (London University), Gabriela Prego Vázquez (Universidade de Santiago de Compostela), Joan Pujolar (Universitat Oberta de Catalunya); Montserrat Ribas Bisbal (Universitat Pompeu Fabra), Maria Sabaté Dalmau (Universitat de Lleida), Francesco Screti (Université de Fribourg), Isabelle Simões Marques (Universidade Aberta), Marta Tordesillas Colado (Universidad Autónoma de Madrid), Mireia Trenchs Parera (Universitat Pompeu Fabra), Amparo Tusón Valls (Universitat Autònoma de

Barcelona).