NOTICIAS

I Escuela de Verano EDiSo / I Escola d’estiu EDiSo / I Escola de Verão EDiSo / I EDiSo Summer School

FECHA

01/06/2020

COMPARTIR

I Escuela de Verano EDiSo / I Escola d’estiu EDiSo / I Escola de Verão EDiSo / I EDiSo Summer School

Application forms available in Catalan, Portuguese, Spanish and English.

 

Ens fa molta il.lusió reprendre el contacte amb vosaltres per enviar-vos la crida a participar en la I Escola d’Estiu EDISO, que es farà, com ja vàrem anunciar en un missatge anterior, els dies 2 i 3 de juliol de 2020 a la Residencia La Cristalera (UAM), situada a Miraflores de la Sierra (Madrid).

Amb aquesta Escola d’Estiu volem institucionalizar un espai de formació, debat i reflexió per a investigadores júnior, tant pre- com post-doctorals, i fer realitat una demanda que s’havia formulat a l’associació en repetides ocasions. En aquest sentit, l’escola és hereva directa del exitosos tallers-planters de tesis doctorals (Viveiro de Teses de Doutoramento) que els nostres companys Antonio Bañón, Olga Cruz Moya, Teun van Dijk, Isabel Galhano Rodrigues, Clara Keating, Júlia Llompart, Adil Moustaoui, Luci Nussbaum, Lluís Payrató i Isabelle Simões Marques van organitzar a l’anterior Seminari-Assemblea, celebrat a la Universidade de Vigo l’any 2018. A tots ells els agraïm la tasca prèvia de portar a EDiSo les veus, la inquietuds i l’energia de les noves generacions d’analistes del discurs.

Trobareu adjunt un document en què presentem els objectius de l’Escola, els formats de participació i treball, i les dues persones a qui hem convidat com a keynotes, que són Patricia Baquedano-Lopez, de UC Berkeley, i Luiz Paulo da Moita Lopes, de la Universidade Federal do Rio de Janeiro. L’escola comptarà amb un equip docent més ampli, encara per definir, que participarà de totes activitats i tindrà un paper especialment rellevant en el mentoratge/comentari de manuscrits.

Com us dèiem, aquesta és una activitat en què tenim dipositades moltes expectatives, que estem preparant amb molta cura i il·lusió i que voldríem que esdevingués un referent formatiu en el camp dels estudis del discurs, fins i tot més enllà d’EDiSo. És per això que us animem o bé a participar-hi o bé a fer màxima difusió de l’escola entre el vostre alumnat, col.laboradors de recerca, col·legues de diferents àmbits etc.