NOTICIES

Benvinguda

DATA

14/05/2013

COMPARTIR

Benvinguda

(image)

 
Benvingut, benvinguda  a l'associació EDiSo (Estudis sobre Discurs i Societat).
Ja pots afiliar-te!, sigui quin sigui el teu lloc de residència.

 Español  •  Português  •  Català  •  Euskera  •  English


Benvolguts i benvolgudes col·legues:

          Us escric en representació del grup que ha contribuït a crear la nova associació EDiSo (Estudis sobre Discurs i Societat). La iniciativa va sorgir del professor Teun A. van Dijk i, a partir d’aquí, es va crear un grup promotor que va iniciar el procés: Gloria Álvarez Benito, Celso Álvarez Cáccamo, Antonio M. Bañón Hernández, Olga Cruz Moya, Mohamed El-Madkouri Maataoui, Carmen Gregori Signes, Clara Keating, Luisa Martín Rojo, Esperanza Morales López, Luci Nussbaum, Montserrat Ribas Bisbal, Marta Tordesillas Colado, Teun A. van Dijk i Julia Williams Camus. El resultat és que, hores d’ara, l'associació EDiSo ja està registrada i disposa d'una pàgina web, http://www.edisoportal.org, on podeu trobar les instruccions que cal seguir per a registrar-se com a membre de l’associació.

          L'associació té com a finalitat fomentar l'intercanvi científic i la col·laboració interdisciplinària entre investigadors i investigadores, i entre grups de recerca d’àmbits nacionals i internacionals que estudien el discurs, des de diferents perspectives i amb diferents enfocaments, metodologies i objectius. Es tracta de fomentar la circulació d'informació i la difusió del nostre treball, de trencar l’aïllament, de facilitar la formació, la col·laboració i l'exercici professional dels estudis del discurs, emfasitzant especialment els sectors més joves. Pel que fa a la relació amb la societat, volem contribuir a generar discurs i debat públic que promogui la presa de consciència sobre les relacions entre discurs, llenguatge i societat.

          L'àmbit de l'associació és la Península Ibèrica i, quant a la comunicació interna, ens basarem en el principi de la intercomprensió, segons el qual cada persona s'expressa en la llengua que prefereixi en cada moment.

          A més, s'ha dissenyat una estructura dinàmica i participativa, on tots i totes puguin trobar un lloc, en funció de la seva disponibilitat i de la seva iniciativa. De moment ja s'estan engegant distintes comissions de treball, a les quals ben aviat podran incorporar-s’hi els socis i les sòcies. Entre aquestes comissions que ara s'inicien, hi figuren: comissions d'organització interna i de procediment electoral, que treballen en els reglaments de funcionament i d’eleccions, respectivament; comissió de cohesió territorial i lingüística, i de discurs i justícia social; comissions de comunicació i de difusió i captació de recursos; comissió de congressos, activitats culturals i publicacions. Esperem que els nous socis i les noves sòcies participeu en aquestes comissions i contribuïu a crear-ne d’altres en el futur.

          Com veieu estem encara als inicis, però ja hem començat a funcionar amb entusiasme. És el mateix que us volem transmetre perquè us animeu a associar-vos a EDiSo. Les quotes anuals de l'associació són de 30, 20 o 10 euros. Totes garanteixen l'afiliació i comporten els mateixos tipus de drets i obligacions. Les quotes s’ajusten a distintes situacions, però cada soci podrà elegir lliurement la que s’ajusti millor a les seves capacitats i situació. A la propera renovació anual, es podrà canviar per qualsevol altra de les quotes vigents en aquell moment.

          A la segona reunió fundacional, el grup promotor va decidir nomenar Teun A. van Dijk primer Soci d'Honor de l'Associació, un reconeixement que es preveu als estatuts.

          La Junta Directiva, fins que se celebrin eleccions a una assemblea extraordinària, ha quedat constituïda de la manera següent:

 • Presidència: Luisa Martín Rojo
 • Vicepresidència: Carmen Gregori Signes
 • Secretaria: Marta Tordesillas Colado
 • Vicesecretaria: Gloria Álvarez Benito
 • Tresoreria: Olga Cruz Moya
 • Vocalia: Celso Álvarez Cáccamo
 • Vocalia: Antonio M. Bañón Hernández
 • Vocalia: Clara Keating
 • Vocalia: Luci Nussbaum Capdevila
 • Vocalia: Montserrat Ribas Bisbal
 • Vocalia: Mohamed El-Madkouri Maataoui

 

Luisa Martín Rojo, en nom del grup promotor
14 de maig de 2013

Baixar en PDF