III Simposium Internacional EDiSo - Información general

Publicado en III Simposium 2017

III Simp BCN2017

Desigualdad y nuevos discursos sociales / Desigualtat i nous discursos socials / Desigualdade e novos discursos sociais / Inequality and new social discourses - 28-30 junio / juny / junho / june 2017 - Barcelona

http://edisoportal.org/events

Propostes / Propuestas / Propostas / Abstracts: http://bit.ly/2daofrQ

Inscripció / Incripción / Inscrição / Registration: https://goo.gl/forms/RBrjAcdwBg7EmRh02

BCN2017 plazos inscripción

III Simposium Internacional EDiSo - Propuestas hasta el 20/02/2017

Publicado en III Simposium 2017

ediso bcn 2017

Desigualdad y nuevos discursos sociales / Desigualtat i nous discursos socials / Desigualdade e novos discursos sociais / Inequality and new social discourses

28-30 junio / juny / junho / june 2017 I Barcelona

Ampliació del termini de la 2a convocatòria
Nova data per enviar comunicacions a panells temàtics, comunicacions lliures i altres contribucions: fins al 20 de febrer de 2017 - http://tinyurl.com/edisoBCN2017
Veure informació sobre adreça del Simposi i allotjament en pdf adjunt

Ampliación del plazo de la 2ª convocatoria
Nueva fecha para proponer comunicaciones a paneles temáticos, comunicaciones libres y otras contribuciones: hasta el 20 de Febrero de 2017 - http://tinyurl.com/edisoBCN2017
Ver información sobre dirección del Simposio y alojamiento en pdf adjunto

Ampliação de prazo da 2ª convocatória
Novo prazo para propor comunicações em painéis temáticos, comunicações livres e outras contribuições: até 20 de Fevereiro de 2017 - http://tinyurl.com/edisoBCN2017
Ver informações sobre endereço do Simpósio e alojamento no documento pdf anexo

Enlargement of terms of the 2nd call
New date for proposals for presentations in thematic panels, individuals papers and other proposals: up to 20 February 2017 - http://tinyurl.com/edisoBCN2017
See information on the Simposium address and accomodation in the attached pdf document

III Simposium Internacional EDiSo - II Convocatoria

Publicado en III Simposium 2017

ediso bcn 2017

Desigualdad y nuevos discursos sociales / Desigualtat i nous discursos socials / Desigualdade e novos discursos sociais / Inequality and new social discourses

28-30 junio / juny / junho / june 2017
Barcelona
http://edisoportal.org/events

S’obre el període d’invitació a la participació a les sessions de treball del III Simpòsium Internacional d’EDiSo. Podeu proposar comunicacions per a Panells Temàtics, comunicacions lliures, intervencions en els Tallers d’Anàlisi de Dades i presentació de Pòsters. Podeu trametre propostes a http://tinyurl.com/edisoBCN2017
El termini per a la presentació de comunicacions és el 31 de gener de 2017.

Se abre el periodo de invitación a la participación en las sesiones de trabajo del III Simposio Internacional de EDiSo. Podéis proponer comunicaciones para Paneles Temáticos, comunicaciones libres, intervenciones en los Talleres de Análisis de Datos y presentación de Pósteres.
Podéis enviar vuestras propuestas a http://tinyurl.com/edisoBCN2017 
El plazo para la presentación de comunicaciones es el 31 de enero de 2017.

Está aberto o período de convite à participação nas sessões de trabalho do III Simpósio Internacional da EDiSo — Associação de Estudos sobre Discurso e Sociedade. Contribua agora com comunicações para Painéis Temáticos, Comunicações livres, intervenções em Oficinas de Análise de Dados e apresentação de Posters. Envio das propostas a http://tinyurl.com/edisoBCN2017
O prazo para a apresentação de comunicações é o 31 de janeiro de 2017

The period to call for participation and invite participants in the working group sessions at the III EDiSo International Symposium is now open. Proposals for thematic panels, individual papers, participation in the data analysis workshops and poster presentations can now be submitted.
Proposals should be submitted to http://tinyurl.com/edisoBCN2017
The deadline for submission of communications is January 31, 2017.

Más artículos...