IV Simposium Internacional EDiSo - II Circular

Publicado en IV Simposium 2019

IVSimpEDISO

Vozes, silêncios e silenciamentos nos estudos do discurso
Veus, silencis i silenciaments en els estudis del discurs
Voices, silences and silencing in discourse studies
Voces, silencios y silenciamientos en los estudios del discurso

Segunda convocatoria - Versión poliglósica

Analysing discourse is an entreprise that should take into account whose voices are heard and whose are unheard and what is sayable and visible, as well as unsayable and invisible under specific orders of discourse. Silencing is a consequence of the stratification of speakers, discourses and (named) languages according to evolving legitimate models of speakerhood, citizenship, and mobility. La reflexió sobre la connexió entre veus i silenci/silenciament il·luminarà les relacions socials de poder en determinats contextos i les condicions de generació del coneixement als quals, com a analistes del discurs, estem subjectes. O IV Simpósio Internacional EDiSo visa trazer para o primeiro plano o não dito, o não visto e o não escutado, como forma de entender a conformidade, o conflito, a resistência e mesmo a subversão face às ordens discursivas, sociolinguísticas e económicas dominantes na modernidade tardia.

Se abre el plazo para la propuesta de comunicaciones libres y contribuciones a las sesiones temáticas abiertas a propuestas individuales sobre los siguientes temas:

  • Silêncios e silenciamentos do multilinguismo em contextos de mobilidade e diversidade.
  • Veus, silencis i silenciaments en polítiques lingüístiques.
  • Vozes, silêncios e silenciamentos nos diversos espaços institucionais.
  • Silencis en les nostres dades discursives, etnogràfiques o interactives.
  • Silêncio e silenciamento como medida de acção, resistência ou controlo do discurso que implica (auto)censura, diálogo e apagamento ideológico.
  • Veus i silencis en la producció de coneixement.

En la línia dels simposis anteriors, seran acceptades contribucions que abordin d’altres temes d’interès per als estudis actuals del Discurs i Societat.

IV Simposium Internacional EDiSo - I Circular

Publicado en IV Simposium 2019

IVSimpEDISO

Vozes, silêncios e silenciamentos nos estudos do discurso
Veus, silencis i silenciaments en els estudis del discurs
Voices, silences and silencing in discourse studies
Voces, silencios y silenciamientos en los estudios del discurso

Primera convocatoria / Primera convocatòria / Primeira Convocatória / First call for participation

III Simposio EDiSo - Vídeos mesa redonda

Publicado en Seminario-Asamblea 2018

II Seminario-Asamblea Internacional EDiSo Vigo 
Mesa redonda: Discurso y sociedad en el siglo XXI – claves y desafíos
16:00-17:30 - Salón de Grados

Puedes acceder a todos los vídeos de la mesa redonda a través de este enlace
http://tv.uvigo.es/gl/serial/3372.html 

Participantes: Manuel Alcántara Plá (Universidad Autónoma de Madrid), Maria Aldina Marques
(Universidade do Minho), Luisa Martín Rojo (Universidad Autónoma de Madrid), Miguel Pérez Milans
(University College London), Eva Codó Olsina (Universitat Autónoma de Barcelona).

Moderadora: Gabriela Prego Vázquez (Universidade de Santiago de Compostela)

Presentación de los participantes

Más artículos...